Network Menu

Verksamhetsberättelsen 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016

SWEA Rivierans styrelse har under år 2016 sammanträtt 8 gånger, varav
ett var det konstituerande mötet för den nya styrelsen som valdes vid
årsmötet den 15 februari 2016,.

I styrelsen från och med årsmötet 2016 har följande personer ingått.

Katarina Lodin                               ordförande
Johanna Tunhammar                    vice ordförande
Birgitta Stanghed                           sekreterare
Irene Eriksson                                kassör
Marita Mårtensson                         ledamot, sammankallande i
programgruppen
Celie Felbo                                     ledamot t.o.m 2016-09-08, verksam i
programgruppen
Eva Tevell Sönne                           ledamot, verksam i programgruppen
Elisabeth Wangel                           ledamot, verksam i programgruppen
Christina Ternebrink                       ledamot fr.o.m. 2016-05-18, verksam i
programgruppen (under Celie Felbos
frånvaro som resursperson, ersatte
därefter Celie Felbo som pga sjukdom
avgick som styrelseledamot).

Adjungerade till styrelsen har varit
Lena Nilsson                                   web master
Alice Psilander                                medlemsansvarig
Charlotte Klippmark                        SWEA Professional Rivieran

Medlemskap

Antalet medlemmar per den 31 oktober 2016 var 205 st, inklusive 10
portomedlemmar.
Medlemsavgiften var under året 40 EUR.

.

Läs hela verksamhetsberättelsen här (pdf)