Network Menu

Verksamhetsberättelsen 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014

SWEA Rivierans styrelse har under år 2014 sammanträtt 8 gånger, varav ett var det konstituerande mötet den 24 februari 2014, för den nya styrelsen som valdes vid årsmötet samma dag.

I styrelsen från och med årsmötet 2014 har följande personer ingått.

Katarina Lodin                                                     ordförande

Johanna Tunhammar                                          vice ordförande och sammankallande i programgruppen

Rose-Marie Bährne                                             sekreterare

Irene Eriksson                                                      kassör

Lena Nilsson                                                        webbredaktör

Anna Lidgren                                                        ledamot och verksam i programgruppen

Elisabeth Wangel                                                  ledamot och verksam i programgruppen

Marianne Palm                                                      ledamot och verksam i programgruppen

Catharina Necking                                                ledamot och verksam i programgruppen

 

Alice Psilander har som adjungerad till styrelsen varit medlemsansvarig.

 

Medlemskap

Den 31 december 2014 har SWEA Rivieran 192 medlemmar och 9 portomedlemmar totalt 201.

Medlemsavgiften var under året 40 EUR.

 

Ekonomi

Årets resultat blev en förlust på 24,02 EUR att jämföra med budgeterad förlust på 842 EUR. Föreningens eget kapital uppgick vid årsskiftet till 9.552,57 EUR.

 

Donation

Förra årets donation om 1.000 EUR för inköp av svenska barnböcker översatta till arabiska överlämnades till Tunisiens kulturminister av ordförande Katarina Lodin, kassör Irene Eriksson och Anne-Marie Dirtoft tillsammans med vår systeravdelning SWEA Tunisien och Mona Henning som förläggare och översättare. Böckerna mottogs mycket tacksamt.

 

Regionmöte i Bonn/Köln

Vid regionmötet för MEMA representerades SWEA Rivieran av Katarina Lodin och Johanna Tunhammar.  Mycket intressant möte med många frågor som besvarades av SWEA Internationals ordförande Margaret Sikkens-Ahlqvist och vår regionordförande Christina Hallmert.

SWEA Rivieran är den största avdelningen inom MEMA och med bäst ekonomi. Detta ledde till att vi fick förfrågan om att arrangera Regionmötet, som är planerat för hösten 2016. Styrelsen ska undersöka om vi har möjlighet att genomföra detta Regionmöte.

Utöver regionmötet i Bonn så har ordföranden deltagit i MEMAs telefonmöten som hållits varje månad förutom under sommaren.

Läs hela verksamhetsberättelsen här (pdf)