Network Menu

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2020

Styrelsen för SWEA Rivieran har under 2020 sammanträtt 8 gånger inkl. det konstituerande mötet för den nya styrelsen som valdes vid årsmötet den 11 februari.

Styrelsen sammansättning under 2020:
Anneth Nilsson ordförande
Marita Mårtensson/Charlotte Bratt sekreterare
Marita Mårtensson kassör
Marita Mårtensson vice ordförande
Ann-Sofi Sandblom sammankallande programgruppen
Ellen Norberg ledamot / medlemsansvarig
Gudrun Fahlback ledamot
Marianne Tedenryd ledamot

Medlemskap:
Antalet medlemmar per 31 december 2020 var 135 (2019:162) och 5 portomedlemmar. Medlemsavgiften var 50 EUR.

Ekonomi:
Årets resultat blev en förlust på -377,62 EUR (2019: -692,84 EUR) att jämföras med ett budgeterat underskott om -2625 EUR. Utgående eget kapital uppgick per 31 december 2020 till 6621,80 EUR (2019: 6384,22 EUR). Att eget kapital är större 2020 beror på att under året så har SWEA International/MEMA inte haft några fysiska möten utan allt har skett digitalt, det vill säga inga resekostnader för SWEA Rivieran.

Donation:
Under våren 2020 fattade styrelsen beslutet att inte donera till något. Vi har sedan
tidigare fonderat 500 EUR på ett speciellt konto för en framtida större donation. Detta
beslutades mot bakgrund av att vi de senaste åren gått med förlust och tar på vårt
kapital, samt det just nu inte hittats något lämpligt ändamål inom SWEA Rivierans
verksamhetsområde.

Program:
Målsättningen har varit att erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter under perioden 20
september till 20 maj med uppehåll över helgerna vid årsskiftet.
25 aktiviteter har planerats men många har ställts in på grund av Pandemin Covid-19.
Mest välbesökt var Fondation Auguste Escoffier och årsmöte med middag i Antibes då
32 medlemmar deltog, därefter Coffee-morning i Villeneuve Loubet 30 deltagare. Det
har varit en utmaning att under rådande Pandemi Covid-19 genomföra ett fåtal
aktiviteter i vårt digra program för våren – hösten 2020.

Dessutom:
Vårboule och höstboule
Promenader Onsdagar i Villeneuve Loubet
Valberedningen:
Valberedningen har bestått av Barbro Lerud, sammankallande, Alice Psilander och som
styrelsens representant Ann-Sofi Sandblom.

Revisor:
Revisor har varit Solveig Staffas med Ingrid Johansson som revisorssuppleant.

Cagnes-sur-Mer den 21 januari 2021
SWEA Rivieran

Anneth Nilsson, Marita Mårtensson, Charlotte Bratt
Ann-Sofi Sandblom, Gudrun Fahlback. Marianne Tedenryd
Ellen Norberg