Välkommen!

SWEA Rivieran bildades 2003 och har idag cirka 160 medlemmar. SWEA Rivieran ska fungera som ett nätverk för svensktalande kvinnor med bostad på Rivieran genom att erbjuda ett roligt och varierat program som passar både gammal och ung.
Vi spelar bridge, vandrar, besöker konstmuséer. Kort sagt, vi träffas och har kul samtidigt som vi värnar om vårt svenska språk och våra traditioner.