Network Menu

Föredrag om ekonomisk familjerätt 20 november

lagen

 

Vi var 20 Sweor som först träffades och åt lunch på restaurang l’Horloge i Nice, för att sedan bege oss till Handelsbankens kontor och lyssna på advokat Charlotta Gaucci, svenska med fransk juristutbildning, verksam som advokat i Nice när hon samtalade med Eva Oscarsson, svensk advokat och även tidigare ordförande för SWEA Rivieran, om skillnader mellan svensk och fransk familje- och arvsrätt.

Eva och Charlotta började med att redogöra för huvuddragen i de regler som gäller för äkta makar respektive sambor under äktenskapet eller samboförhållandet, vid skilsmässa och dödsfall. Det var särskilt bestämmelserna om makarnas ekonomiska rättigheter och skyldigheter gentemot varandra och arvsfrågor som tog större delen av tiden i anspråk. Det kom fram att det är flera saker som skiljer den svenska och den franska lagstiftningen åt och att det som är avgörande för vilket lands lag som ska tillämpas i princip alltid är om man är skriven i Sverige eller Frankrike. Skriven i Frankrike = fransk lag, skriven i Sverige = svensk lag!

Sedan framkom det naturligtvis att det här, liksom i all juridik, alltid finns undantag från huvudregeln. Evas och Charlottas information ledde naturligtvis till ett antal frågor från de närvarande Sweorna, som Charlotta och Eva lämnade mycket informativa svar på. Slutsatsen som vi alla kunde dra var att det gäller att ta tag i dessa viktiga frågor innan något händer och att det är viktigt att ta reda på vilka regler som gäller för just den egna situationen. ” Intressant, viktigt, givande och mer av liknande inslag” var ord som hördes från flera av deltagarna när de lämnade mötet.

Tack Eva och Charlotta!

Text: Johanna Tunhammar