Network Menu

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2018

Styrelsen för SWEA Rivieran har under 2018 sammanträtt 8 gånger varav ett var det konstituerande mötet för den nya styrelsen som valdes vid årsmötet den 15 februari.

Styrelsen sammansättning under 2018:
Marita Mårtensson ordförande
Margit Davidsson sekreterare
Christina Ternebrink vice ordförande, sammankallande programgruppen
Vivian Medailleu kassör
Kerstin Lewrén Lundborg ledamot
Ann-Sofi Sandblom ledamot
Linda Brodd ledamot, sammankallande SWEA Professional.
Gerda Bengtsson ledamot
Anna Ling-Samuelsson ledamot
Adjungerade till styrelsen har varit:
Alice Psilander medlemsansvarig
Lena Nilsson webmaster under första kvartalet 2018

Medlemskap:
Antalet medlemmar per 31 december 2018 var 161 (2017: 185) och 10 portomedlemmar. Medlemsavgift var 45 EUR.

Ekonomi:
Årets resultat blev en förlust på 1 401,23 EUR (2017: 2 476,12 EUR) att jämföras med en budgeterat underskott om 3 299 EUR. Utgående eget kapital uppgick per 31 december 2018 till 8 262,06 EUR.

Donation:
Under våren 2018 beslutade styrelsen om att donera 500 EURO till barnverksamheten inom församlingen vid Svenska Kyrkan på Rivieran för inköp av lekstuga. Donationen överlämnades under våren och formell invigning ägde rum under hösten 2018.

Program:
Målsättningen har varit att inklusive bridgeträffar erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter 20 januari till 15 maj och 20 september till 30 november.
24 aktiviteter har genomförts och 5 har ställts in varav 4 på grund av lågt intresse och en av regn hinder. Mest välbesökt var årsmöte med middag i Antibes då 51 medlemmar deltog, därefter Coffee Morning i Vence, Jean Cocteau museum i Menton och båt- och marknads utflykt till Saint Tropez.

Tre aktiviteter, föredrag av personligheter från Sverige, har genomförts i samarbete med Svenska Rivieraklubben: Bodil Schrewelius, Amelia Adamo och Martina Haag.

  • Månadsluncher i Antibes, Mougins, Cannes, Nice, Menton och Cagnes sur Mer
  • 7 Bridgeträffar med 12 eller 16 medlemmar per tillfälle
  • Utflykter till Menton och Saint Tropez
  • 2 museibesök, Absinth museum i Antibes och Jean Cocteau museum i Menton.
  • SWEA Professional har genomfört 4 luncher
  • Dessutom Coffee Morning i Vence, Picknick i Antibes, filmkväll och boule

Valberedning:
Valberedningen har bestått av Barbro Lerud, sammankallande, Birgitta Stanghed, och som styrelsens representant Kerstin Lewren-Lundborg.

Revisor:
Revisor har varit Solveig Staffas med Ingrid Johansson som revisorssuppleant.

Cagnes-sur-Mer den 23 januari 2019

SWEA Rivieran
Marita Mårtensson, Christina Ternebrink, Margit Davidsson

Vivian Medaailleu, Kerstin Lewrén Lundborg, Ann-Sofi Sandblom

Linda Brodd, Gerda Bengtsson, Anna Ling-Samuelsson