Network Menu

INSTÄLLD! Coffee- Morning hos Ann Wastenson

INSTÄLLD! Måndagen 23 september 2019

Tyvärr blir vi tvungna att ställa in coffee-morning i år, p.g.a. Anns sjukdom.
Vi återkommer från programgruppen med mer info om ev. annan aktivitet.
Inför nästa år jobbar vi vidare med att få fram ett liknande arrangemang.
Programgruppen