Network Menu

SWEA Rivierans årsmöte 11 februari 2020

Photo by Aaron Burden on Unsplash

SWEA Rivierans ÅRSMÖTE 2020

Tisdagen den 11 februari 2020
Les Strelitzias, 2 rue Pierre Commanany,
Juan les Pins

SWEA-Kallelse till årsmöte 2020
Inbjudan Middag

 Anmälan till årsmötet görs senast den 31 januari 2020
till maritha.stig(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

OBS! Endast de medlemmar som har betalat årsavgiften (45 euro), för år 2020
äger rätt att rösta på årsmötet.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 10 jan 2020.

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!

Vi skickar ut kallelse och årsmötesdokument via e-mail.
Du kan även hämta dessa och övriga handlingar här på vår hemsida
DAGORDNING för årsmöte 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Resultatrapport 2019
Balansrapport 2019
Budget 2020

Om du inte har möjlighet att närvara på årsmötet är vi tacksamma om du
kan fylla i SWEA-Fullmakt 2020 och skicka till oss så vi har den senast
9 februari 2020.