Network Menu

Ordförandens rader

Nu har snart detta året gått och vi förbereder oss inför nästa år. SWEA Rivierans årsmöte den 11 februari 2020, är i antågande och styrelsen jobbar med kallelse och övriga handlingar som skall läggas ut på hemsidan inför årsmötet. Håll uppsikt på hemsidan som hela tiden uppdateras.

Kallelsen till årsmötet kommer att sändas ut via mail personligen till alla, i början av december.

Valberedningen har fått några namn till ny styrelse men behöver ytterligare namn, det är av största vikt att ni som SWEA medlemmar hör av er till Barbro Lerud och kan tänka er att ta en plats i kommande styrelser.

För min egen del avgår jag efter 5 år i styrelsen, varav 1 år som vice ordförande, 2 år som ordförande. Dessa år har varit mycket roliga. Jag har fått träffa många SWEA från hela världen på de VM/RM som jag har besökt. Vårt egna RM i Cannes var en otrolig upplevelse.

Önskar alla en GOD JUL och GOTT NYTT ÅR, vi ses på årsmötet i februari 2020.

Hälsningar Marita Mårtensson
Ordförande SWEA Rivieran