Network Menu

Verksamhetsberättelse för år 2017

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017

SWEA Rivierans styrelse har under år 2017 sammanträtt 9 gånger, varav ett sammanträde var det konstituerande mötet för den nya styrelsen som valdes vid årsmötet den 16 februari 2017.

Styrelsen 2017
Johanna Tunhammar, ordförande
Marita Mårtensson, vice ordförande
Birgitta Stanghed, sekreterare
Vivian Medailleu, kassör
Christina Ternebrink, ledamot, sammankallande i programgruppen
Kerstin Lundborg, ledamot, verksam i programgruppen
Gerda Bengtsson, ledamot, verksam i programgruppen
Charlotte Klippmark, ledamot, frånvarande under november och december
Anna Ling, som ersatt Charlotte klippmark under hennes frånvaro

Adjungerade till styrelsen har varit
Inger Söderström, webmaster
Alice Psilander, medlemsansvarig

Medlemskap
Antalet medlemmar per den 31 december 2017 var 185, varav nio portomedlemmar.
Medlemsavgiften var under året 45 EUR.

Ekonomi
Årets resultat blev en förlust på 2 476,12 EUR, att jämföra med budgeterad förlust på 2 280
EUR. Föreningens egna kapital uppgick vid årsskiftet till 9 873,29 EUR.

VM i Perth
Johanna Tunhammar deltog som SWEA Rivierans representant vid VM i Perth den 19-22
oktober 2017.

Donation
Under 2017 beslöts om en donation till Svenska Skolföreningen på Rivieran om 1 500 EUR.
Donationen kommer att överlämnas vid årsmötet den 15 februari 2018.

Program
Under året har följande programpunkter genomförts.
Årsmöte på Villa Ingeborg
Semlor och film
Vårmingel i Villeneuve Loubet
Marknadsbesök i Bordighera
Cofeemorning i Vence
Kräftskiva i Villeneuve Loubet
Train de Pignes
Bouletävling i Antibes
Lunchföredrag på Villa Ingeborg
Ost- och vinprovning i Antibes
Julmingel i Antibes
Månadsluncher i Antibes, Nice och Cannes
Förutom ovanstående programpunkter har några planerade evenemang ställts in på grund
av för få anmälda deltagare.

Övriga aktiviteter
Bridge
SWEA Professional anordnade i februari en mingelafton

Valberedningen
Valberedningen har under 2017 bestått av Anna-Karin Fast, sammankankallande, Barbro
Lerud och som styrelsens representant Kerstin Lundborg.

Revisorer
Ingrid Malmros, som valdes som ordinarie ledamot vid årsmötet, avgick på egen begäran
strax därefter. Revisor har varit Solveig Staffas och revisorssuppleant Gudrun Fahlback.

Jun les Pins den 26 januari 2018

för styrelsen genom

Johanna Tunhammar
ordförande