Network Menu

Välkommen till SWEA Rivieran

SWEA startades i Los Angeles 1979 av Agneta Nilsson. SWEA finns idag i 33 länder, har ett sjuttiotal avdelningar och omkring 7 500 medlemmar.

SWEA samlar svenska kvinnor över hela världen, även de som återvänt till Sverige efter bosättning utomlands. SWEA fungerar som både träffpunkt och som ett skyddsnät.

Vår avdelning, SWEA Rivieran, startade i mars 2003 och vi har nu omkring 160 aktiva medlemmar. Vi anordnar regelbundet olika evenemang som nätverksträffar, utflykter, föredrag mm.

I styrelsen finns en programgrupp, som tar fram de olika programpunkterna. Har du förslag på intressanta utflyktsmål, föredragshållare eller andra aktiviteter som du tycker skulle passa för ett SWEA-arrangemang, hör av dig till styrelsen. En förening blir ju vad medlemmarna gör den till. Ju fler idéer, desto bättre program får vi förutsättningar att erbjuda!

Även om SWEA Rivieran främst ägnar åt att anordna olika aktiviteter, finns vi också till för att hjälpa och stötta vid tillfällen när det behövs.

En nystartad underavdelning inom SWEA Rivieran är SWEA Professional, som främst vänder sig till de som är intresserade av arbetsliv, företagande och personlig utveckling. Man behöver inte vara yrkesverksam för att delta i de evenemang som Professional anordnar, det räcker att man är en intresserad SWEA!

Vi hoppas att du som medlem i vår avdelning ska knyta nya kontakter, få tips och information om regionen och även aktivt delta i våra olika evenemang. Då kommer du att få ut mycket av ditt medlemskap i SWEA Rivieran!

Marita Mårtensson                              Alice Psilander
Ordförande                                        Medlemsansvarig