Network Menu

SWEA Bouleskola 22 oktober

CIMG3131_100Celie Fellbo och medhjälparen Britt-Marie Zedig tränade deltagarna i lägg och skytte. Avståndslägg på 6, 7 och 9 meter, utlägg av lille, utlägg med skruv