Network Menu

Årsmötet 2014 avklarat

Årets årsmöte hölls på Restaturang Le Club i Les Hauts de Vaugrenier den 24 februari.Vi var 64 (rekord?) Sweor som mötte upp. Först så minglas det i drygt en halvtimme och sedan startade årsmötet.

IF

Mötet öppnades av avgående ordförande, Eva Oscarsson, och de sedvanliga nomineringar av val av mötesordförande, sekreterare och justerare gjordes. Årsmötet var beslutsmässigt i och med att vi var så pass många medlemmar. Dagordningen blev godkänd och sedan började de olika momenten i årsmötet. Avgående ordförande gick igenom Verksamhetsberättelsen, sedan var de kassörens tur att gå igenom Balans- och Resultaträkningen. Därefter kom ett Budgetförslag för år 2014. Revisionsberättelsen presenterades sedan och ansvarsfrihet för styrelsen beslutades, Valberedningen lämnade sedan sitt förslag till ny styrelse som blev godkänt av medlemmarna. Avslutningsvis valdes revisorer och revisorssuppleanter och valberedning för år 2014. Motioner och övriga frågor var byte av SWEA Rivierans adress, avsaknad av inloggningsfunktion i den nya webbplatsen samt fastställande av ny medlemsavgift för år 2015 som är densamma som för år 2014, dvs €40.

IF

Avgående styrelsemedlemmar (6 st) avtackades med en flaska champagne. Vidare så ville även vår avgående ordförande tacka några Sweor som har ställt upp med värdinneskap i sina hem med en liten present. Ann med Coffee Morning och ytterligare en Ann för SWEA Bridge. Dessutom avtackades Eva som har skapat alla dessa trevliga reportage med text och bilder under de senaste åren och även hon med densamma presenten.

Tina Arnesson kom upp med förslaget att SWEA RIVIERAN skulle bredda sitt register och formera en slags  STÖD-grupp som kan komma till undsättning och erbjuda råd och konkreta insatser för den som drabbas av oförutsedda tråkigheter. Det föreslogs att nya Styrelsen tar sig an denna angelägna fråga

Mötet avslutades och nu kunde årsmötesmiddagen starta. Trerättersmeny som bestod av en paté till förrätt, lax med goda tillbehör som varmrätt och slutligen en glassbakelse. Gott var det!

Vid cirka 22-tiden var det hela över och alla Sweorna skingrades…men träffas säkert snart igen på någon kommande aktivitet.

IF

Avgående ordförande Eva Oscarsson och nytillträdda ordförande Katarina Lodin.

Presentation av ny styrelse hittar ni under OM OSS, Styrelsen 2014.

Lite bilder togs också under kvällen och dessa hittar ni här>>

(Beklagar den dåliga kvalitén på vissa bilder, ska köpa en ny kamera)

Text & bilder: Lena Nilsson