Network Menu

Verksamhetsberättelsen 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2015

SWEA Rivierans styrelse har under år 2015 sammanträtt 8 gånger, varav ett var det konstituerande mötet den 17 februari 2015, för den nya styrelsen som valdes vid årsmötet samma dag.

I styrelsen från och med årsmötet 2015 har följande personer ingått.

Katarina Lodin                          ordförande

Johanna Tunhammar                vice ordförande

Rose-Marie Bährne                   sekreterare

Irene Eriksson                           kassör

Lena Nilsson                             web master

Britt-Marie Hed                         ledamot och verksam i programgruppen

Catharina Necking                    ledamot och verksam i programgruppen

Eva Tevell Sönne                      ledamot och verksam i programgruppen

Elisabeth Wangel                      ledamot och sammankallande i program-gruppen

Alice Psilander har som adjungerad till styrelsen varit medlemsansvarig.

Medlemskap

Den 31 december 2015 har SWEA Rivieran 219 medlemmar och 10 portomedlemmar totalt 229. Under året har 12 medlemmar lämnat och hela 41 nya medlemmar har tillkommit vilka alla har önskats varmt välkomna.

Medlemsavgiften var under året 40 EUR.

Läs hela verksamhetsberättelsen här (pdf)