Network Menu

SWEA Rivierans donationer

 

År 2013

Årets donation om 1 000 EUR har beslutats för inköp av svenska barnböcker översatta till arabiska. Böckerna avses att överlämnas till barnbibliotek i Tunisien. Donationen kommer att ske i samarbete med vår systeravdelning SWEA Tunisien och Mona Henning som förläggare. Donationsbeloppet i sin helhet kommer dock från SWEA Rivieran.

Bakgrund till donationen är att förläggaren Mona Henning, efter nominering av SWEA Rivieran, blev utsedd till Årets Svenska Kvinna för sitt engagemang att föra ut svensk litteratur/kultur till arabisktalande länder. En donation med nämnt innehåll föll sig därför naturlig. Donationen har också blivit väl mottagen av företrädare för mottagarlandet. Pengar är reserverade och en ceremoni där gåvan formellt överlämnas beräknas ske i mars 2014.

Se mottagning hos Tunisiska ambassadören i dec 2013>>

Se här överlämnandet>>

År 2011

500 EUR har överlämnats till kyrkoherde Ann Lidgren i Cagnes sur Mer för Svenska Kyrkan i Södra Frankrike och Monaco.

Se här vad donationen gick till>>

500 EUR har överlämnats till Stiftelsen Livslust.

100 EUR har överlämnats till Scoutmötet i Sverige under sommaren 2011.

År 2010

500 EUR har överlämnats till kyrkoherde Ann Lidgren i Cagnes sur Mer för Svenska Kyrkan i Södra Frankrike och Monaco.

År  2009

500 EUR har överlämnats till prästen i Cagnes sur Mer för Svenska Kyrkan på Côte d’ Azur.

SWEA Rivieran har bidragit med 1.000 EUR till Nationalmuseets i Stockholm renovering.

År 2008

300 EUR har överlämnats till prästen i Haut de Cagnes för Svenska kyrkans verksamhet här nere.

Svenska Konsulatet får 300 EUR för sin satsning på svensk kultur i Nice i samband med julfirandet 2008.

Projektet Livslust har fått 500 EUR till sommarvistelser i Sverige för några av sina elever.

Svenska skolan på Rivieran får 500 EUR för inköp av nya skolböcker och svensk litteratur under 2009.

År 2007

Under år 2007 har SWEA Rivieran donerat 630 EUR till Svenska Kyrkan på Rivieran.