Network Menu

Om intressegrupper

 

Intressegrupperna är till för att tillvarata medlemmarnas speciella intressen och ligger utanför ordinarie programaktiviteter. Tanken är att de med ett gemensamt intresse skall kunna träffas regelbundet för att tillsammans utveckla detta vidare, ha trevligt tillsammans runt ett speciellt tema etc. Idag finns flera matlagningsgrupper och bokgrupper men det är bara fantasin som sätter stopp för nya teman. Varför inte en trädgårdsgrupp, konstgrupp, teatergrupp, diskussionsgrupp om ekonomi/politik i Frankrike etc? Det är upp till våra medlemmar att själva ta initiativet och att avgöra tema, hur ofta och under vilka former en intressegrupp skall ses.

Vill du ansluta till någon av de existerande intressegrupperna?

Kontakta den sammankallande för den aktuella intressegruppen.

Om intressegruppen redan är fulltecknad vad gör jag då?

Vissa matgrupper har av praktiska skäl ett begränsat antal deltagare. Du kan då välja att sätta upp dig på en lista för en ny grupp. Kontakta Lena Nilsson lena.nilsson(Replace this parenthesis with the @ sign)live.com, som samordnar och informerar om när ni är tillräckligt många för att starta en ny matgrupp eller bokgrupp.

Vill du starta en ny intressegrupp?

Du kanske har en idé om ett nytt tema och därför vill starta upp en ny grupp. Kontakta Lena Nilsson som är samordnare för intressegrupperna. . Vi kan då undersöka om det finns fler som har samma intresse och tillsammans kan vi diskutera när det är dags att starta upp den nya gruppen.