Network Menu

Ordförande har ordet

 

Johanna2

Hej alla Riviera-Sweor!

Nu är det drygt tre veckor sedan jag kom tillbaka från min resa till SWEAs världsmöte i Perth den 20-21 oktober. Här kommer nu äntligen en rapport från de två intensiva mötesdagarna ”Down under”.

Första dagen ägde MEMAs möten rum, först ett förmöte på förmiddagen och årsmötet på eftermiddagen. Under förmötet redovisade de olika avdelningarna inom MEMA (Malmö, Örestad, Bryssel, Luxemburg, Berlin, Paris, Rom, Milano, Rimini, Köln/Bonn och Rivieran) sina olika framgångar, utmaningar och exempel på en del lyckade aktiviteter. Även om de olika avdelningarna har olika förutsättningar, bland annat storleken på det geografiska upptagningsområdet, medlemsantal, medlemsstruktur mm, kunde vi konstatera att en sak hade vi gemensamt, nämligen målet att få fler av medlemmarna att engagera sig i arbetet och att delta i de olika aktiviteter som anordnas. Vi diskuterade olika strategier för att nå detta mål, sätt som de olika avdelningarna kunde samarbete på och även samarbete med andra organisationer. Vi gav också exempel på olika aktiviteter som vi anordnat. Kanske finns det något som kan användas i den egna avdelningen.

SWEAs IT-ansvariga och webansvariga Vicky Almstrom besökte oss och redovisade arbetet med att göra Interninfo på swea.org mer användarvänligt. Även SWEAs internationella ordförande Christina Hallmert besökte vårt möte.

Slutligen beslutades att MEMAs regionmöte 2018, som är ett öppet möte, ska äga rum i Milano under hösten. Exakt tidpunkt meddelas senare. Inte långt för Sweor på Rivieran att resa för att vara med!

Världsmötet på lördagen inleddes med en kort presentation av de olika regionordförandena och avdelningarna inom respektive region. IO Christina Hallmert informerade bl.a om den ständigt lika aktuella och angelägna frågan, nämligen vad går vår medlemsavgift till. Hela denna presentation finns tillgänglig på SWEAs interninfo för den som vill ha de olika siffrorna. Men nämnas kan att SWEA varje år delar ut stipendier och donationer på över 2 miljoner kronor per år.

Sverigedagarna 2018 äger rum i Västerås den 2 -3 augusti.

Världsmötet 2019 kommer att äga rum någon stans i Europa, men var och exakt när är ännu inte bestämt.

Den stora behållningen under hela världsmötet var dock Barbro Oshers och Lisa Lindströms medverkan!

Barbro Osher var med och startade SWEA i San Fransisco och är nu Sveriges generalkonsul där. Hon och hennes man är stora filantroper och har bland annat donerat stora summor till svensk kultur. Hon höll ett mycket intressant anförande om Sverige, vad som kan betraktas som svenskt, nordiskt samarbete mm.

Lisa Lindström har startat och driver designbyrå Doberman, med kontor både i Stockholm och New York. Hennes huvudbudskap, som framfördes på ett så entusiasmerande och engagerat sätt – att det var omöjligt att inte ryckas med – var att man måste samskapa! Vad innebär då det. Jo, för att lyckas, oavsett inom vilket område, måste man skapa/förändra tillsammans. Man måste gå från att göra något för – i SWEAs fall för medlemmarna – till att göra något med! Vi som lyssnade fick i uppgift att formulera en utmaning för vår avdelning utifrån Lisas föredrags rubrik Kreativ gemenskap. Flera av de kreativa idéer som arbetades fram finns nu på SWEA Internationals Facebook-grupp, SWEA Världen. Även mina tankar om hur vi ska få alla våra medlemmar här på Rivieran att engagera sig ytterligare i vår verksamhet här nere.

Oavsett alla redovisningar och föredrag så kanske det viktigaste med att delta i ett världsmöte inom SWEA är att det ger rika tillfällen till möten, samtal och erfarenhetsutbyten med många olika Sweor bosatta runt om i världen! Med andra ord att skapa nätverk, ett av SWEAs syften!

På återhörande,

Johanna