Network Menu

Välkommen till SWEA Rivieran

IFSWEA är en förkortning av Swedish Women´s Educational Association. SWEA är ett globalt nätverk och en ideell, icke vinstdrivande, organisation för svensktalande kvinnor som bor eller har bott utomlands.  Dess syfte är att sprida svensk kultur och tradition och värna om det svenska språket vilket bland annat innebär att stödja svenskrelaterad utbildning genom donationer och stipendier. SWEA finns sedan drygt 30 år i 33 länder med ca 75 olika avdelningar och med drygt 7500 kvinnor som medlemmar. Sweor är på detta sätt ambassadörer på nära 80 platser runt jorden där SWEA finns. Vår avdelning, SWEA Rivieran, startade i mars 2003 och vi har nu 11 år senare 200 aktiva medlemmar. Vi anordnar nätverksträffar samt flera trevliga utflykter och aktiviteter. Vi har en mycket engagerad programgrupp som tar till sig idéer och förslag från alla Sweor. SWEA Rivieran tillhör regiongruppen MEMA (Mellersta Europa, Mellanöstern och Afrika) som träffas en gång om året och har flera telefonkonferenser där vi utbyter erfarenheter inom regionen. Förutom dessa regelbundna aktiviteter så anordnar SWEA International, huvudorganisationen, ett Världsmöte vartannat år. Du kan läsa mer om SWEA International på hemsidan www.swea.org SWEA är med sitt världsomspännande nätverk en träffpunkt för kvinnor som bor eller har bott utomlands, ett nätverk som hjälper till att förmedla personliga och professionella kontakter på det lokala eller det internationella planet. Vi hoppas att Du som medlem av SWEA Rivieran skall knyta nya kontakter, få tips och information om regionen och aktivt delta i vårt omväxlande program. Vi kommer att göra vårt bästa för att Du ska trivas och få ut mycket av Ditt Medlemskap! Du är varmt välkommen som medlem i SWEA Rivieran och vi ser fram emot att få träffa Dig.

Hälsar Katarina Lodin  &  Alice Psilander
Ordförande                     Medlemsansvarig